خبرنامه

جشنواره پاییز کیش 1400

جشنواره پاییز کیش 1400

جشنواره پاییز 1400

دوباره کیش

با خرید بالای 500.000 تومان در فصل پاییز نام شما در قرعه کشی جشنواره پاییز سفر به جزیره کیش و اقامت در هتل 5 ستاره ثبت می گردد. همچنین با افزایش خرید در این دوره شانس شما برای برنده شدن نیز افزایش می یابد. 

در این جشنواره پاییزی یک جایزه سفر به کیش و اقامت در هتل 5 ستاره نیز برای بیشترین خرید در این دوره در نظر گرفته شده است.