خبرنامه
نام محصول : شورت دخترانه نیم پا طرحدار چاپی پک چهار عددی
کد شناسایی محصول 3979
قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اندازه :

راهنمای سایز

رنگ بندی :

یاسی-سبزآبی-دودی-صورتی 1
سبزآبی-یاسی-صورتی-نباتی 2
یاسی-نباتی-دودی-سرمه ای 3
سبزآبی-سرمه ای-یاسی-صورتی 4
شورت پادار دخترانه کش کاغذی یکرولاکرا1/40رنگی چاپی تین ایجر
فروشگاه ها
شورت اسلیپ دخترانه کش کاغذی یکرو پنبه لاکرا رنگی چاپدار تین ایجر شورت اسلیپ دخترانه کش کاغذی یکرو پنبه لاکرا رنگی چاپدار تین ایجر
نوع محصول: شورت های دخترانه
یاسی-لیمویی-سبزآبی-دودی 2 یاسی-لیمویی-صورتی-سرمه ای 1 سرمه ای-لیمویی-دودی-سبزآبی 3 صورتی-سبزآبی-دودی-لیمویی 4 سرمه ای-لیمویی-صورتی-سبزآبی 5 صورتی-دودی-یاسی-لیمویی 6 صورتی-دودی-یاسی-سرمه ای 7 دودی-یاسی-سرمه ای-لیمویی 8 لیمویی-یاسی-سبزآبی-صورتی 9
5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ تومان
شورت اسلیپ دخترانه بسته 4 عددی شورت اسلیپ دخترانه بسته 4 عددی
نوع محصول: شورت های دخترانه
صورتی-سبز-ملانژ-آبی 7 بنفش-سبز-ملانژ-آبی 9 آبی-صورتی-بنفش-نارنجی 1 ملانژ-نارنجی-بنفش-سبز 2 ملانژ-صورتی-نارنجی-آبی 4 صورتی-سبز-ملانژ-نارنجی 6 صورتی-آبی-سبز-بنفش 8 نارنجی-سبز-بنفش-آبی 3 نارنجی-سبز-صورتی-آبی 5
5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
قیمت ۲۷۶,۰۰۰ تومان
جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه
نوع محصول: شورت های دخترانه
صورتی روشن-بنفش-آبی روشن-سبز روشن 4 بنفش-صورتی روشن-سبز روشن-ملانژ 2 بنفش-صورتی روشن-نارنجی روشن-سبز روشن 5 آبی روشن-ملانژ-نارنجی روشن-بنفش 6 سبز روشن-نارنجی روشن-آبی روشن-ملانژ 7 صورتی روشن-بنفش-ملانژ-سبز روشن 8 بنفش-صورتی روشن-نارنجی روشن-ملانژ 3
7-8 9-10 11-12 13-14
قیمت ۳۱۶,۰۰۰ تومان
جعبه چهار عددی شورت اسلیپ دخترانه جعبه چهار عددی شورت اسلیپ دخترانه
نوع محصول: شورت های دخترانه
آبی چرک-آبی-قرمز-زرد 5 آبی-آبی چرک-صورتی-سبز 8 آبی-صورتی-قرمز-سبز 2 آبی چرک-سبز-قرمز-زرد 4 آبی-آبی چرک-صورتی-زرد 7 سبز-آبی-قرمز-زرد 6 آبی چرک-صورتی-قرمز-زرد 3
5-6 7-8 9-10
قیمت ۲۰۴,۰۰۰ تومان
شورت اسلیپ لیفه ای ساده رنگی دخترانه بسته 4 عددی شورت اسلیپ لیفه ای ساده رنگی دخترانه بسته 4 عددی
نوع محصول: شورت های دخترانه
سبزآبی-آبی روشن-گلبهی-صورتی روشن (2) سبزآبی-آبی روشن-گلبهی-یاسی (3) سبزآبی-آبی روشن-گلبهی-لیمویی (6) سبزآبی-سبزآبی-گلبهی-گلبهی (7) سبزآبی-آبی روشن-گلبهی-سبزآبی (4) سبزآبی-آبی روشن-سبزآبی-سبزآبی (5)
11-12 13-14
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ تومان
جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه
نوع محصول: شورت های دخترانه
 
5-6 7-8
قیمت ۳۱۶,۰۰۰ تومان
عرضه در نمایندگی ها
 جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه  جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه
نوع محصول: شورت های دخترانه
 
11-12
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
عرضه در نمایندگی ها
جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه جعبه چهار عددی شورت پادار دخترانه
نوع محصول: شورت های دخترانه
 
11-12 13-14
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
عرضه در نمایندگی ها

نظر خود را بنویسید

به این محصول امتیاز دهید
در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید