خبرنامه

مردانه

با توجه به نوع محصول مورد نیاز برای خرید، آن قسمت از بدن که برای اندازه گیری اهمیت دارد را انتخاب نمایید.

برای مثال:
اگر تی شرت محصول مورد نیاز شماست پس شما به اندازه های بالاتنه نیاز دارید که شامل دور سینه و دور کمر است. 
اگر محصول مورد نظر شما شلوار است پس شما به اندازه های پایین تنه که شامل دور کمر و دور باسن است نیاز دارید. 
برای پیراهن نیز کافی است پیراهن را انتخاب نمایید تا قسمت مربوط به اندازه های دور سینه، کمر و باسن ظاهر شود.

اگر برای اندازه گیری به کمک بیشتر نیاز دارید بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

راهنمای اندازه گیری

دور سینه
دور کمر