خبرنامه

زنانه

با توجه به نوع محصول مورد نیاز برای خرید، آن قسمت از بدن که برای اندازه گیری اهمیت دارد را انتخاب نمایید.

برای مثال:

اگر تی شرت محصول مورد نیاز شماست پس شما به اندازه های بالاتنه نیاز دارید که شامل دور سینه و دور کمر است. 

اگر محصول مورد نظر شما شلوار است پس شما به اندازه های پایین تنه که شامل دور کمر و دور باسن است نیاز دارید. 

برای پیراهن نیز کافی است پیراهن را انتخاب نمایید تا قسمت مربوط به اندازه های دور سینه، کمر و باسن ظاهر شود.

برای تعیین سایز سوتین خود ، سوتین را انتخاب نمایید تا متر های مربوط به اندازه گیری این بخش نمایان شود.

اگر برای اندازه گیری به کمک بیشتر نیاز دارید بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

راهنمای اندازه گیری

دور سینه
دور کمر
دور باسن
دور سینه
زیر سینه