اخبار و مقالات

راهنمای اندازه گیری

در خرید و انتخاب پوشاک با توجه به متفاوت بودن الگو و برش های شرکت های تولیدی مختلف، همواره این سوال ایجاد می گردد که چه سایزی از لباس برای من مناسب است؟ بسیاری از برند های معتبر تولید پوشاک دنیا همواره جداولی با عنوان راهنمای سایز لباس را معرفی می کنند که سایز شخص را با توجه به اندازه های قسمتهای مختلف بدن تعیین می کند. به منظور آشنایی با سایز مناسب در ابتدا به روش اندازه گیری بدن اشاره می گردد.

افزودن دیدگاه موردنظر