خبرنامه
files-homePage-p-01[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-p-08[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---5639[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-643102Follow-Page[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6105[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6723[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6062[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---1719[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-banner-6107[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6028[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6029[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6059[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-161199website-448x826[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6520-(2)[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---1891jpg[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---1531[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-Banner-448x826--6030[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-2275-website-448x826[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6236[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-3148276049-website-448x826[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6239[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-64369website-478x826---1891jpg[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6722[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6231[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6050[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6060[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6061[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-17[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---2122[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6067[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6211[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---2083jpg[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6238[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6234-6553[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---4063[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6466[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---6534[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6827[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-478x826---5632[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6468[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-826x478-37[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
ست دخترانه
files-homePage-website-448x826-23[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-website-448x826-6464[80ee4d79bfd9252ffc3a97d415314ffc].jpg
files-homePage-11535p-050[470964426c3a8e93b6a4ee87f485b48e].jpg
files-homePage-946528p-04[7ad23715ff4d947a2787e40a6126741e].jpg
files-homePage-p-03[7ad23715ff4d947a2787e40a6126741e].jpg

تنــوع محصـولات نیـکوتن پوش

logo-samandehi

محصولات تولیدی نیکوتن پوش در سه بخش اصلی لباس زیر، لباس راحتی و جوراب برای رده های سنی گوناگون آقایان، خانم ها و کودکان و نوجوانان دختر و پسر تقسیم بندی می گردد. این تنوع حاصل فعالیت طراحان تحصیل کرده و مجرب می باشد که تاکنون با استفاده از بیش از پنجاه نوع پارچه در رنگ بندی های مختلف، بالغ بر هزار مدل لباس تولید شده است. با توجه به علاقمندی جوانان به لباس های راحتی که از نظر رنگ و طرح با طراحی های روز دنیا هماهنگی بیشتری داشته باشند، این شرکت با اضافه کردن طراحان جوان و با تجربه به واحد طراحی خود، تلاش می کند نیاز نسل جوان به مدلها،رنگ ها و طرح های را نیز به بهترین نحو براورده سازد.

چرا نیکوتن پوش؟

اولویت اصلی همکاران ما در واحدهای مختلف طراحی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، دوخت و کنتـرل کیفیت، حفظ سلامتی و راحتی با توجه به شـرایط اقلیـمی و آب و هــوایی کشـورمان بوده است. بر این باوریم که مهمترین سرمایه شرکت نیکوتن پوش، اعتمادی است که طی سال های متمادی به این برند ایجاد گردیده، لذا همواره در تلاش هستیم کیفیت محصولات و خدمات نیکوتن پوش درخـور اعتماد شما باشد. با توجه به روند سریع تغییرات بازار، محصولات و نیازهای مشتریان در سال های اخیر، شرکت نیکوتن پوش نیز خود را با این روند تغییــرات هماهنگ نمــوده است؛ از این رو ما وظیفه خود را به مراتب فــراتر از تولیــد محصــولات با کیفیت می دانیم. ما در قـبال مشــتریان موظفیم نیازشان به انـواع پوشــاک زیر و راحـتی را شناسـایی نماییم و به بهتـــرین شـکل ممکن آن را براورده نماییم؛ به طـوری که در وهله اول با اســتفاده از مواد اولیه سـازگار با پوست، ســلامت آنان حفظ گردد و سـپس در طراحی و تولید پوشـاک، نحــوه توزیع، خدمات فروشــگاهی و سـیستم های ارتـباط با مشــتریان به گـونه ای عمـل شـود که ضمن رعایت اســتاندارد های جهـانی تولیــد پوشاک، نهایت رضایت مشتریان جلب گردد.

مرغوبیت کالا

با توجه به تماس اکثر محصولات تولیدی نیکـوتن پوش با پوست بدن، پارچـه های مصــرفی از مــواد اولیه مرغــوب و ضــد حسـاسیت تهیـــــه می گردند؛ این پارچه ها توسط تجهیزات پیشـرفته و با استفاده از رنگ های سـازگار با پوست، رنگ شده سپس در مراحـل برش و دوخت مورد استفاده قرار می گیرند. 


پرداخت آسان

نیکوتن پوش روشهای پرداخت متنوعی را برای مصرف کنندگان فراهم نموده است. مشتریان می توانید یکی از روش های آنلاین، پرداخت در محل به صورت نقدی یا پرداخت در محل با استفاده از دستگاه (POS) را انتخاب نمایید تا همکاران ما بر اساس روش انتخابی شما اقدامات لازم را انجام دهند

دوستدار طبیعت

ما خود را موظف به حفظ محیـط زیسـت می دانیـم. از این رو با بهره گیری از تکنولوژی برتر در فرایند تولیـد ســعی داریم محصـولات نیــکوتن پـوش با محیط زیست سازگاری داشته باشند، با استفاده بهینـه از انرژی تلاش می کنیم انـرژی را بیهــوده هـدر ندهیم. همچنیـن در تلاشـیم زباله کمتـری تولید کنیم تا محیط زیست از ما آسیب نبیند.

هر چه می خواهد دل تنگ ات بگو